Chválospev III
Blahoslavený, kto sa nezháňa po zlate

{r}Sir 31, 8-11{/r}

Robte si nevyčerpateľný poklad v_nebi. (Porov. {r}Lk 12, 33{/r})

{v}8{/v}Blahoslavený je boháč, na ktorom niet škvrny,{+}

ktorý sa nezháňa za zlatom{x}

a neskladá svoju nádej do peňazí a pokladov.

{v}9{/v}Kto je to, a budeme ho chváliť?{x}

Lebo urobil obdivuhodné veci uprostred svojho ľudu.

{v}10{/v}Kto sa takto osvedčil a je dokonalý?{x}

Tomu patrí večná sláva.

Kto mohol pochybiť, a nepochybil,{x}

spáchať zlo, a neurobil to?

{v}11{/v}A tak je jeho bohatstvo upevnené v_Pánovi{x}

a o_jeho dobrých skutkoch bude hovoriť celé zhromaždenie svätých.

HTML © Juraj Vidéky