Chválospev III
Prosba za Boží ľud

{r}Sir 36, 14-19{/r}

Chválospev
{k:kat-sir36.htm}Prosba za sväté mesto Jeruzalem{/k}

{r}Sir 36, 1-7. 13-16{/r}

Večný život je v_tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. ({r}Jn 17, 3{/r})

{v}1{/v}Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru, a pohliadni na nás,{x}

ukáž nám svetlo svojho milosrdenstva

{v}2{/v}a naplň bázňou voči sebe všetky národy,{x}

ktoré ťa nehľadajú,

aby poznali, že okrem teba niet Boha,{x}

a ohlasovali tvoje veľké skutky.

{v}3{/v}Zdvihni svoju ruku na cudzie národy,{x}

nech vidia tvoju moc.

{v}4{/v}Ako si pred ich očami na nás ukázal, že si svätý,{x}

tak pred našimi očami ukáž na nich, že si veľký.

{v}5{/v}Nech poznajú, ako sme my poznali,{x}

že niet Boha okrem teba, Pane.

{v}6{/v}Obnov znamenia a zopakuj zázraky,{x}

{v}7{/v}presláv svoju ruku a ukáž svoje pravé rameno.

{full-text}

[{v}8{/v}Prebuď svoju rozhorčenosť a vylej svoj hnev!{x}

{v}9{/v}Vyhub protivníka a znič nepriateľa!

{v}10{/v}Urýchli čas a pamätaj (urobiť utrpeniu) koniec,{x}

aby rozprávali o_tvojich obdivuhodných činoch!

{v}11{/v}Nech plameň hnevu zožerie každého,{+}

kto by si myslel, že sa zachráni,{x}

a tí, čo trápia tvoj ľud, nech sa dožijú záhuby!

{v}12{/v}Rozdrv hlavu nepriateľským vladárom,{x}

ktorí si myslia: „Niet nikoho okrem nás.“]

{/full-text}

{v}13{/v}Zhromaždi všetky Jakubove kmene{x}

a budú tvojím dedičstvom ako na počiatku.

{v}14{/v}Zmiluj sa nad svojím ľudom, ktorý nosí tvoje meno,{x}

nad Izraelom, s_ktorým si zaobchádzal ako s_prvorodeným.

{v}15{/v}Zmiluj sa nad svojím svätým mestom,{x}

nad Jeruzalemom, miestom tvojho spočinutia.

{v}16{/v}Naplň Sion svojou velebou{x}

a svojou slávou tvoj chrám.

{v}17{/v}Vydaj svedectvo tým, ktorí sú prvotinami tvojho stvorenia,{x}

a splň všetko, čo v_tvojom mene predpovedali.

{v}18{/v}Daj odmenu tým, čo sa spoliehajú na teba,{x}

aby sa ukázalo, že tvoji proroci sú hodnoverní.

Vyslyš modlitby svojich služobníkov{+}

{v}19{/v}pre blahovôľu voči svojmu ľudu{x}

a veď nás na cestu spravodlivosti,

nech vedia všetci, čo žijú na zemi,{x}

že ty si Boh vekov.

HTML © Juraj Vidéky