Chválospev III
Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane!

{r}Sir 39, 17-21{/r}

Vďaka Bohu, ktorý naším prostredníctvom zjavuje vôňu poznania Krista. (Porov. {r}2 Kor 2, 14{/r})

{v}17{/v}Vypočujte ma, nábožní synovia,{x}

a vaše telo bude kvitnúť ako ruža zasadená pri potoku.

{v}18{/v}Vydávajte ľúbeznú vôňu ako jemné kadidlo,{x}

{v}19{/v}prekvitajte ako ľalia.

Rozozvučte svoj hlas a spievajte chválospev{x}

a velebte Pána za všetky jeho diela.

{v}20{/v}Vzdávajte hold jeho menu,{+}

oslavujte a vychvaľujte ho{x}

spevom svojich perí a citarami.

Zvelebujte ho a hovorte:{x}

{v}21{/v}„Všetky Pánove diela sú veľmi dobré.“

HTML © Juraj Vidéky