Chválospev III
Vďakyvzdanie za vyslobodenie z_útrap

{r}Sir 51, 1-3b. 4a. 7c. 11. 14ab. 15{/r}

Boh nás vyslobodil z_rúk nepriateľov, aby sme mu slúžili. (Porov. {r}Lk 1, 74{/r})

{v}1{/v}Oslavovať ťa budem, Pane, Kráľ,{x}

zvelebovať ťa budem, Bože, moja spása.

{v}2{/v}Oslavovať budem tvoje meno,{x}

lebo si moja pomoc a ochrana.

{v}3{/v}Moje telo si vyslobodil zo záhuby,{+}

z_osídel zlostného jazyka{x}

a od perí, čo falošne vedia hovoriť.

{full-text}

[Pred protivníkmi si mi pomohol.] {/full-text}

{v}4{/v}Pre svoje veľké milosrdenstvo a pre svoje meno{+}

vyslobodil si ma{x}

{full-text}

[z_osídel hotových ma pohltiť,

{v}5{/v}z_rúk, ktoré mi číhali na život,{x}

a z_hrozného súženia, čo ma zvieralo;

{v}6{/v}od dusivého ohňa, čo ma už obkľúčil,{x}

a sprostred ohňa, kde som nezhorel,

{v}7{/v}z_hĺbky útrob podsvetia,{+}

od poškvrneného jazyka, od falošných rečí,{x}]

{/full-text}

{v}7c{/v}od šípov nespravodlivého jazyka.

{full-text}

[{v}8{/v}Moja duša sa priblížila{x}

až k_smrti

{v}9{/v}a môj život{x}

bol veľmi blízko priepasti podsvetia.

{v}10{/v}Obkľúčili ma zovšadiaľ{+}

a nebolo nikoho, kto by pomohol.{x}

Ohliadal som sa po ľudskej pomoci, ale márne.]

{/full-text}

{v}11{/v}Spomenul som si na tvoje milosrdenstvo, Pane,{x}

na všetko, čo si od večnosti spôsobil.

{full-text}

[{v}12{/v}Lebo ty, Pane, zachraňuješ tých, čo sa teba držia,{x}

a vyslobodzuješ ich z_rúk zločincov.

{v}13{/v}Pozdvihol som zo zeme svoju pokornú modlitbu{x}

a prosil som, aby ma minula smrť.

{/full-text}

{v}14{/v}Vzýval som Pána: „Ty si môj otec,{x}

neopúšťaj ma v_deň môjho súženia. {full-text}

[Keď som bezmocný v_čase namyslencov.]

{/full-text}

{v}15{/v}Neprestajne budem chváliť tvoje meno,{+}

oslavovať ho budem svojím vyznaním.“{x}

Lebo si vypočul moju modlitbu.

{full-text}

[{v}16{/v}Vyslobodil si ma zo záhuby{x}

a zachránil si ma v čase nešťastia.

{v}17{/v}Preto ťa budem oslavovať, budem ťa chváliť{x}

a velebiť meno Pánovo.]

{/full-text}

HTML © Juraj Vidéky