Chválospev III
Zvyšok Izraela sa nakoniec zachráni

{r}Sof 3, 8-13{/r}

Izaiáš volá nad Izraelom: Keby bolo synov Izraela toľko ako piesku v_mori, len zvyšok sa zachráni. ({r}Rim 9, 27{/r})

{v}8{/v}„Očakávaj ma, hovorí Pán,{+}

v_deň, keď vstanem ako svedok,{x}

lebo som sa rozhodol zhromaždiť národy a spojiť kráľovstvá,

aby som na ne vylial svoje rozhorčenie,{x}

všetok svoj planúci hnev;

lebo v_ohni mojej žiarlivosti{x}

strávená bude celá zem.

{v}9{/v}Očistím teda pery národom,{+}

aby všetci vzývali Pánovo meno,{x}

aby mu všetci svorne slúžili.

{v}10{/v}Až spoza riek Etiópie{+}

budú mi prinášať obety moji ctitelia,{x}

potomci môjho rozptýleného ľudu.

{v}11{/v}V_ten deň sa už nebudeš hanbiť za svoje mnohé výčiny,{x}

ktorými si sa prehrešilo proti mne,

lebo vtedy z_teba odstránim nadutých chvastúňov{x}

a už sa nebudeš vyvyšovať na mojom svätom vrchu.

{v}12{/v}Ponechám v_tvojom strede ľud pokorný a chudobný.“{x}

Zvyšky Izraela budú dôverovať v_Pánovo meno.

{v}13{/v}Už nebudú páchať neprávosť{+}

a nebudú hovoriť lož,{x}

v_ich ústach sa už podvodný jazyk nenájde.

Nik ich nevystraší,{x}

keď sa budú pásť a odpočívať.

HTML © Juraj Vidéky