Chválospev
{k:kat-tob13a.htm}Boh trestá i_zachraňuje{/k}

{r}Tob 13, 2-8{/r}

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve... znovuzrodil pre živú nádej. ({r}1 Pt 1, 3{/r})
Boh svojich vyvolených vyvyšuje

{r}Tob 13, 2-8. 9-11. 13-18{/r}

Videl som, ako z_neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem. ({r}Zjv 21, 2{/r})
I

{v}2{/v}Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky,{x}

i_jeho kráľovstvo;

pretože on trestá aj sa zmilúva,{+}

on zvrhne až na dno podsvetia{x}

a svojou velebnosťou vyvádza zo záhuby;

a niet nikoho,{x}

kto by jeho ruke unikol.

{v}3{/v}Oslavujte ho, synovia Izraela, pred očami národov,{+}

lebo on vás roztrúsil medzi ne{x}

{v}4{/v}a tam ukázal svoju slávu.

Velebte ho pred všetkým, čo žije,{+}

lebo náš Pán je aj naším otcom,{x}

on je naším Bohom po všetky veky.

{v}5{/v}Bude vás trestať za vaše zločiny{x}

a zas sa nad vami zľutuje.

Zhromaždí vás zo všetkých národov,{x}

uprostred ktorých ste boli rozptýlení.

{v}6{/v}Keď sa k_nemu obrátite{+}

celým svojím srdcom a celou svojou dušou{x}

a budete pred ním konať pravdu,

on sa obráti k_vám{x}

a už neskryje pred vami svoju tvár.

A teraz pozrite, čo s_vami urobil,{x}

a oslavujte ho celým svojím hlasom.

Velebte Pána spravodlivosti{x}

a chváľte Kráľa vekov.

Ja ho oslavujem v_krajine môjho vyhnanstva{x}

a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnemu národu.

Obráťte sa, hriešnici, a žite spravodlivo pred ním.{x}

Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo.

{v}7{/v}Ja z_celej duše prejavím svoju radosť nebeskému kráľovi{x}

a budem sa tešiť po všetky dni svojho života.

{v}8{/v}Velebte Pána, všetci vyvolení,{+}

a všetci chváľte jeho vznešenosť.{x}

Usporiadajte dni radosti a oslavujte ho.

Chválospev I
Vzdávanie vďaky za vyslobodenie ľudu
Budúca sláva Jeruzalema

{r}Tob 13, 8-11. 13. 14ab. 15-16ab{/r}

Ukázal mi sväté mesto Jeruzalem... ožiarené Božou slávou. ({r}Zjv 21, 10-11{/r})
Priblížili ste sa k_vrchu Sion a k_mestu živého Boha. ({r}Hebr 12, 22{/r})

{v}8{/v}Velebte Pána, všetci vyvolení,{+}

a všetci chváľte jeho vznešenosť,{x}

usporiadajte dni radosti a oslavujte ho.

II

{v}9{/v}Jeruzalem, sväté mesto,{x}

bude ťa trestať za diela tvojich rúk.

{v}10{/v}Oslavuj Pána dobrými skutkami{x}

a dobroreč Kráľovi vekov,

aby sa znova vybudoval v_tebe{x}

tvoj stánok s_radosťou,

aby rozveselil v_tebe všetkých zajatcov{x}

a miloval v_tebe úbohých po všetky veky vekov.

{v}11{/v}Jasné svetlo zažiari{x}

vo všetkých končinách zeme;

mnohé národy prídu zďaleka, až z_kraja zeme,{+}

k_tebe, k_tvojmu menu svätému,{x}

a v_rukách budú mať dary pre Kráľa nebies.

Nespočetné pokolenia sa v_tebe budú radovať{x}

a meno vyvolenej potrvá na veky vekov.

III

{v}13{/v}Nuž raduj sa a plesaj nad synmi spravodlivých,{+}

lebo sa všetci zhromaždia{x}

a dobrorečiť budú večnému Pánovi.

{v}14{/v}Šťastní sú, čo ťa milujú,{x}

blažení, čo sa tešia z_tvojho pokoja.

{v}15{/v}Dobroreč, duša moja, Pánovi, veľkému Kráľovi,{+}

{v}16{/v}lebo v_meste Jeruzaleme{x}

bude stáť jeho dom po všetky veky.

Šťastný budem, ak pretrvá zvyšok môjho rodu{+}

a uvidí tvoju slávu{x}

a bude velebiť nebeského kráľa.

Brány Jeruzalema budú postavené zo zafíru a smaragdu{x}

a všetky tvoje múry z_drahých kameňov.

Veže Jeruzalema budú postavené zo zlata{x}

a jeho hradby z_rýdzeho zlata.

{v}17{/v}Ulice Jeruzalema budú vydláždené karbunkulom{+}

a kameňom ofírskym,{x}

{v}18{/v}brány Jeruzalema budú spievať piesne radostné a všetky jeho domy budú volať: Aleluja.

Nech je zvelebený Boh Izraela{x}

a požehnaní tí, čo budú velebiť sväté meno naveky a navždy.

HTML © Juraj Vidéky