Chválospev
{k:kat-zjv11.htm}O_Božom súde{/k}

{r}Zjv 11, 17-18; 12, 10b-12a{/r}

{v}11,17{/v}Vzdávame ti vďaky,{x}

Pane, Bože všemohúci,

ktorý si a ktorý si bol;{x}

že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať.

{v}18{/v}Národy sa rozhnevali,{x}

ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych

a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov a svätých{x}

a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i_veľkých.

{v}12,10{/v}Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha{x}

a vláda jeho Pomazaného,

lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov,{x}

ktorý na nich dňom i_nocou žaloval pred naším Bohom.

{v}11{/v}Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv{+}

a pre slovo svojho svedectva;{x}

a nemilovali svoj život až na smrť.

{v}12{/v}Preto radujte sa, nebesia,{x}

aj vy, čo v_nich bývate.

HTML © Juraj Vidéky