Chválospev
{k:kat-zjv15.htm}Hymnus poklony{/k}

{r}Zjv 15, 3-4{/r}

{v}3{/v}Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky,{x}

Pane, Bože všemohúci;

spravodlivé a správne sú tvoje cesty,{x}

Kráľ národov.

{v}4{/v}Kto by sa nebál, Pane,{x}

a neoslavoval tvoje meno?!

Veď ty jediný si Svätý;{+}

prídu všetky národy a budú sa ti klaňať,{x}

lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.

HTML © Juraj Vidéky