Ak sa nasledujúci chválospev spieva, spieva sa aj Aleluja v_zátvorkách. Ak sa iba recituje, stačí povedať Aleluja na začiatku a na konci každej strofy.

Chválospev
O_Baránkovej svadbe

Porov. {r}Zjv 19, 1-2. 5-7{/r}

Aleluja.

{v}1{/v}Spása, sláva a moc nášmu Bohu,{x}

(R. Aleluja.)

{v}2{/v}lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy.

R. Aleluja. (Aleluja.)

Aleluja.

{v}5{/v}Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci,{x}

(R. Aleluja.)

aj vy, čo sa ho bojíte, malí i_veľkí!

R. Aleluja. (Aleluja.)

Aleluja.

{v}6{/v}Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.{x}

(R. Aleluja.)

{v}7{/v}Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu.

R. Aleluja. (Aleluja.)

Aleluja.

Lebo nadišla Baránkova svadba{x}

(R. Aleluja.)

a jeho nevesta sa pripravila.

R. Aleluja. (Aleluja.)

HTML © Juraj Vidéky