Chválospev
{k:kat-zjv4-5.htm}Hymnus vykúpených{/k}

{r}Zjv 4, 11; 5, 9. 10. 12{/r}

{v}4,11{/v}Hoden si, Pane a Bože náš,{x}

prijať slávu, česť a moc,

lebo ty si stvoril všetky veci,{x}

z_tvojej vôle boli a sú stvorené.

{v}5,9{/v}Hoden si vziať knihu{x}

a otvoriť jej pečate,

lebo si bol zabitý{+}

a svojou krvou si Bohu vykúpil{x}

ľudí z_každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa

{v}10{/v}a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu;{x}

a budú kraľovať na zemi.

{v}12{/v}Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý,{+}

prijať moc, bohatstvo a múdrosť,{x}

silu, česť, slávu a dobrorečenie.

HTML © Juraj Vidéky