KRATŠIE PROSBY K VEŠPERÁM

Tieto kratšie prosby možno použiť v_ktorýkoľvek deň v_roku namiesto prosieb určených na vešpery. Prípadne možno pridať aj mená osôb.

NEDEĽA

Úprimne a pokorne prosme Boha, ktorý sa stará o_všetkých ľudí, a volajme:

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Chráň Cirkev.

Ochraňuj nášho pápeža M.

Pomáhaj nášmu biskupovi M.

Spas svoj ľud.

Zachovaj pokoj.

Osvieť neveriacich.

Veď tých, čo spravujú národy.

Pomáhaj chudobným.

Poteš zarmútených.

Zmiluj sa nad sirotami.

Ujmi sa zosnulých.

PONDELOK

Úprimne a pokorne prosme Boha, ktorý sa stará o_všetkých ľudí, a volajme:

Pane, navštív svoj ľud.

Zjednoť Cirkev.

Zachovaj nášho pápeža M.

Chráň nášho biskupa M.

Sprevádzaj misionárov.

Kňazov odej do spravodlivosti.

Posväť rehoľníkov.

Uhas nepriateľstvá.

Deti živ svojou milosťou.

Daj, nech mládež prospieva v_múdrosti.

Starých ľudí utešuj a podopieraj.

Buď štedrý k_našim priateľom.

Zosnulých započítaj k_svätým.

UTOROK

Úprimne a pokorne prosme Boha, ktorý sa stará o_všetkých ľudí, a volajme:

Pane, vyslyš nás.

Pamätaj na svoju Cirkev.

Chráň nášho pápeža M.

Pomáhaj nášmu biskupovi M.

Daj, nech sa vzmáha naša obec (naše mesto).

Odmeň našich dobrodincov.

Manželov zachovaj vo svornosti.

Snúbencom buď radcom.

Nezamestnaným pomôž nájsť prácu.

Pomáhaj chudobným.

Bráň prenasledovaných.

Obráť všetkých blúdiacich.

Zosnulým daj večnú slávu.

STREDA

Úprimne a pokorne prosme Boha, ktorý sa stará o_všetkých ľudí, a volajme:

Spas svoj ľud, Pane.

Ustavične obnovuj svoju Cirkev.

Nášho pápeža M. zahrnuj svojimi darmi.

Pomáhaj nášmu biskupovi M.

Zachovaj národy v_pokoji.

Prebývaj vo všetkých domoch.

Pamätaj na naše spoločenstvo.

Podporuj spravodlivosť.

Roľníkom požehnaj úrodu.

Sprevádzaj cestujúcich.

Stoj pri umelcoch.

Posilňuj vdovy.

Zosnulým daj večný život.

ŠTVRTOK

Úprimne a pokorne prosme Boha, ktorý sa stará o_všetkých ľudí, a volajme:

Pane, v_teba dúfame.

Svoju Cirkev stále upevňuj.

Daj zdravie nášmu pápežovi M.

Osvecuj nášho biskupa M.

Volaj robotníkov na svoju žatvu.

Žehnaj našich príbuzných.

Uzdrav chorých.

Navštív umierajúcich.

Vyhnancov uveď do ich vlasti.

Odvráť od nás pohromy.

Udeľ príhodné počasie.

Dávaj potrebnú vlahu.

Zosnulým udeľ večné odpočinutie.

PIATOK

Úprimne a pokorne prosme Boha, ktorý sa stará o_všetkých ľudí, a volajme:

Pane, tebe dôverujeme.

Zdokonaľuj svoju Cirkev.

Chráň nášho pápeža M.

Posilňuj nášho biskupa M.

Stoj pri kolégiu biskupov.

Pomôž ľuďom bez prístrešia.

Osviež hladujúcich.

Osvieť slepých.

Potešuj starých ľudí.

Posilňuj zasvätené panny.

Povolaj židovský národ k_Novej zmluve.

Zákonodarcom udeľ múdrosť.

Daj silu pokúšaným.

Zosnulých uveď do večného svetla.

SOBOTA

Úprimne a pokorne prosme Boha, ktorý sa stará o_všetkých ľudí, a volajme:

Pane, pomáhaj svojmu ľudu.

Činnosťou Cirkvi priveď ľudstvo k_jednote.

Zachovaj nášho pápeža M.

Svojím požehnaním chráň nášho biskupa M.

Diakonov veď svojím Duchom.

Posväcuj veriacich.

Remeselníkom buď radcom.

Bohatých veď k_správnemu používaniu majetku.

Slabých ochraňuj.

Zajatých vysloboď.

Odvráť od nás zemetrasenie.

Chráň nás pred nečakanou smrťou.

Zosnulým udeľ blaživé videnie tvojej tváre.