Žalm 123

Pán — opora ľudu

Boh pomáha spravodlivému pri ponižovaní bohatými a arogantnými

Na generálnej audiencii v stredu 15. júna 2005 sa na dažďom zaplavenom Námestí sv. Petra zúčastnilo asi 32000 pútnikov. Pápež Benedikt XVI. sústredil svoju katechézu na 123. žalm Pán — opora ľudu.

Svätý Otec v príhovore vyzval k modlitbám veriacich za sužovaných a pokorovaných ľudí a národy. Uviedol, že 123. žalm opisuje „veriaceho, ktorý dvíha svoje oči k Pánovi a očakáva odpoveď od Boha, aby uvidel milujúce gesto, milosrdný pohľad... Žalmista používa obraz sluhu a služobnice, ktorí hľadia na ruky svojho pána a očakávajú zmilovanie,“ uviedol Benedikt XVI. a pokračoval:

„Žalm je naliehavou prosbou, v ktorej sa hlas jedného veriaceho pripája k hlasu celého spoločenstva. ... Vyjadruje sa tu nádej, že Pánove ruky sa otvoria, aby hojne rozdávali spravodlivosť a slobodu.“

Svätý Otec ďalej zdôraznil význam milujúceho pohľadu Boha, ktorý sa objavuje v druhej polovici žalmu, charakterizovanom zvolaním:

„‚Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami!‘ To je pokračovanie konca prvej časti žalmu, ktorá zdôrazňuje ideu očakávania s dôverou: ‚... kým sa nezmiluje nad nami‘.

Veriaci potrebujú Boží zásah, pretože sú v hroznej situácii, trpia ponižovaním a pohŕdaním zo strany bohatých a arogantných. Tradičná biblická hojnosť potravín a dlhého veku, ktoré sa považovali za znamenie Božieho požehnania, teraz nahrádza netolerantná presýtenosť spojená s nesmiernym pohŕdaním. Ako vieme, dnes mnohé národy, mnohí jednotlivci, majú nesmierne veľa starostí a utrpenia a veľmi ich zasahuje odvrhnutie arogantných. Z tohto dôvodu spravodliví zverili svoj prípad Pánovi, ktorý nezostáva ľahostajný k ich úpenlivo prosiacim očiam, ktorý neignoruje ich vrúcnu prosbu, ktorý nesklame ich nádej. Modlime sa za nich a pomáhajme týmto našim ponižovaným bratom.“

HTML © Juraj Vidéky