Žalm 125

Pán — ochranca svojho ľudu

HTML © Juraj Vidéky