Bože, príď mi na pomoc.

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo.

HYMNUS

PSALMÓDIA

Ant.

Ant.

KRÁTKE ČÍTANIE

MODLITBA

Modlime sa.

Amen.

Dobrorečme Pánovi.

Bohu vďaka.

{ZAVER_END}-->