Bože, príď mi na pomoc.

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo.

HYMNUS

PSALMÓDIA

Ant. 1

Ant.

Ant. 2

Ant.

Ant. 3

Ant.

KRÁTKE ČÍTANIE

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Ant. na Benediktus:

O_Mesiášovi a jeho predchodcovi

Lk 1, 68-79

{v}68{/v}Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,{x}

lebo navštívil a vykúpil svoj ľud

{v}69{/v}a vzbudil nám mocného Spasiteľa{x}

z_rodu Dávida, svojho služobníka,

{v}70{/v}ako odpradávna hovoril{x}

ústami svojich svätých prorokov,

{v}71{/v}že nás oslobodí od našich nepriateľov{x}

a z_rúk všetkých, čo nás nenávidia.

{v}72{/v}Preukázal milosrdenstvo našim otcom{x}

a pamätá na svoju svätú zmluvu,

{v}73{/v}na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,{x}

že nás vyslobodí z_rúk nepriateľov,

{v}74{/v}aby sme mu{x}

bez strachu slúžili

{v}75{/v}vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou{x}

po všetky dni nášho života.

{v}76{/v}A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho:{x}

pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu

{v}77{/v}a poučíš jeho ľud o_spáse,{x}

{v}78{/v}že mu náš Boh z_hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.

Tak nás Vychádzajúci z_výsosti navštívi{x}

{v}79{/v}a zažiari tým, čo sedia vo tme a v_tôni smrti,

a naše kroky{x}

upriami na cestu pokoja.

Ant. na Benediktus:

PROSBY

{UVOD-OTCENAS_END}-->

Otče náš.

MODLITBA

Amen.

Pán s_vami.

I_s_duchom tvojím.

Nech vás žehná všemohúci Boh,
Otec i_Syn + i_Duch Svätý.

Amen.

Choďte v_mene Božom.

Bohu vďaka.

{ZAVER_KNAZ_DIAKON_END}-->

Nech nás žehná Pán,
nech nás chráni od zlého
a nech nás privedie do večného života.

Amen.

{ZAVER_OSTATNI_END}--> {ZAVER_END}-->