Ordinárium

MARIÁNSKE ANTIFÓNY

(Slávna Matka Spasiteľa | Zdravas’, Kráľovná nebeská | Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva | Pod tvoju ochranu sa utiekame | Zdravas’, Mária, milosti plná | Svätá Panna Mária | Raduj sa, nebies Kráľovná)

I

Slávna Matka Spasiteľa,

hviezda morská putujúcich;

brána nebies otvorená,

buď pomocou padajúcich.

Zastaň nás, ó, milostivá,

veď keď si ty porodila

svojho Boha, Stvoriteľa,

príroda sa zadivila.

Matka, ty si pred pôrodom

i_po ňom vždy panna bola;

oroduj vždy za nás hriešnych

tam u_nášho Spasiteľa.

II

Zdravas’, Kráľovná nebeská,

zdravas’, Pani ty anjelská;

koreň Jessov, nebies brána,

ty si svetu Svetlo dala.

Plesaj, Panna najslávnejšia,

ty zo všetkých najjasnejšia;

milostivá Panna čistá,

pros vždy za nás Syna, Krista.

III

Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva;

život náš i_sladkosť a nádej naša, zdravas’.

K_tebe voláme, hriešni synovia Evy,

v_tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,

obráť k_nám tie svoje premilosrdné oči.

A nám Ježiša, ktorý je požehnaný

plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Ó, milostivá a nad všetky pobožná,

ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.

IV

Pod tvoju ochranu sa utiekame,

svätá Božia Rodička.

Neodvracaj zrak od našich prosieb,

pomôž nám v_núdzi

a z_každého nebezpečenstva nás vysloboď,

ty, Panna slávna a požehnaná.

V

Zdravas’, Mária, milosti plná,

Pán s_tebou,

požehnaná si medzi ženami

a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia,

pros za nás hriešnych

teraz i_v_hodinu smrti našej.

VI

Františkánskej rodine na Slovensku sa Dekrétom Konferencie biskupov Slovenska číslo 669/97 povoľuje používať nasledujúcu Mariánsku antifónu okrem Veľkonočného obdobia:

Svätá Panna Mária,

nenarodila sa tebe podobná

medzi ženami celého sveta,

dcéra a služobnica najvyššieho Kráľa,

nebeského Otca,

Matka nášho najsvätejšieho Pána

Ježiša Krista,

nevesta Ducha Svätého;

oroduj za nás

spolu so svätým Michalom archanjelom,

so všetkými nebeskými mocnosťami

a so všetkými svätými

u_svojho najsvätejšieho a milovaného Syna,

Pána a Učiteľa.

Vo Veľkonočnom období:

Raduj sa, nebies Kráľovná,

aleluja (aleluja),

lebo koho si nosila,

aleluja (aleluja),

z_mŕtvych vstal jak predpovedal,

aleluja (aleluja);

pros, aby nás k_sebe prijal,

aleluja (aleluja).

Text © KBS. Texty sú publikované s vedomím KBS ako pracovná verzia.