Aplikácia Breviár

Verzia: [VERSION]

[PROJECT-URL] | online Liturgia hodín
Copyright 1999-2023 © Juraj Vidéky

Zmeny vo verziách

Verzia 5.5 a 5.6

Verzia 5.4

Verzia 5.3

Verzia 5.2

Verzia 5.1

Verzia 5.0

Verzia 4.9

Verzia 4.8

Verzia 4.7

Verzia 4.6

Verzia 4.5

Verzia 4.4

Verzia 4.3

Verzia 4.2

Verzia 4.1

Verzia 4.0

Verzia 3.6

Verzia 3.5

Verzia 3.4

Verzia 3.3

Verzia 3.2

Verzia 3.1

Verzia 3.0

Verzia 2.9

Verzia 2.8

Verzia 2.7

Verzia 2.6

Verzia 2.5

Verzia 2.4

Verzia 2.3

Verzia 2.2

Verzia 2.1

Verzia 2.0.3

Verzia 2.0.2

Verzia 2.0.1

Verzia 2.0

Verzia 1.14.6

Verzia 1.14.5

Verzia 1.14.4

Verzia 1.14.3

Verze 1.14.2

Verzia 1.14.1

Verzia 1.14

Copyright 2011-2023 © Richard Královič, Juraj Vidéky.


O. A. M. D. G.