Aplikácia Breviár

Verzia: [VERSION]

[PROJECT-URL] | online Liturgia hodín
Copyright 1999-2023 © Juraj Vidéky

Zmeny vo verziách

Verzia 2.0

Verzia 1.5

Verzia 1.4

Verzia 1.3

Verze 1.2.1

Verzia 1.2

Verzia 1.1

Copyright 2013-2023 © Ákos Gyimesi, Oto Komiňák, Juraj Vidéky.


O. A. M. D. G.