Aplikácia Breviár + online Liturgia hodín

http://breviar.sk | online Liturgia hodín
Copyright 1999-2024 © Juraj Vidéky

Zmeny

Copyright 1999-2024 © Juraj Vidéky.


O. A. M. D. G.