VEĽKONOČNÁ OKTÁVA

VEĽKONOČNÝ PONDELOK / PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

INVITATÓRIUM

Ant. Pán naozaj vstal z_mŕtvych. Aleluja.

Žalm na invitatórium, ako je v_ordináriu.

RANNÉ CHVÁLY

Hymnus, antifóny, žalmy a chválospev sú ako na Veľkonočnú nedeľu.

Ant. na Benediktus: Rýchlo choďte povedať učeníkom: Pán vstal z_mŕtvych. Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty zveľaďuješ svoju Cirkev stále novým potomstvom; dopraj, prosíme, aby sa tvoji služobníci v_živote pridŕžali sviatosti, ktorú s_vierou prijali.

VEŠPERY

Hymnus, antifóny, žalmy a chválospev sú ako na Veľkonočnú nedeľu.

Ant. na Magnifikat: Ježiš išiel ženám v_ústrety a oslovil ich: Pozdravujem vás! Ony pristúpili a objali mu nohy. Aleluja.

KOMPLETÓRIUM

Vo Veľkonočnej oktáve sa berie prvé alebo druhé nedeľné kompletórium.

Psalmódia má jedinú antifónu: Aleluja, aleluja, aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja.

Namiesto responzória sa hovorí:

Ant.

Toto je deň, ktorý učinil Pán; plesajme a radujme sa z_neho. Aleluja.

Toto je deň, ktorý učinil Pán; plesajme a radujme sa z_neho. Aleluja.

VEĽKONOČNÝ UTOROK / UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

INVITATÓRIUM

Ant.Pán naozaj vstal z_mŕtvych. Aleluja.

Žalm na invitatórium, ako je v_ordináriu.

RANNÉ CHVÁLY

Hymnus, antifóny, žalmy a chválospev sú ako na Veľkonočnú nedeľu.

Ant. na Benediktus: Ježiš povedal: Mária! Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: Rabbuni! A on jej povedal: Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k_Otcovi. Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty si nás vnútorne obnovil veľkonočnými tajomstvami; prosíme ťa, sprevádzaj nás svojou milosťou a veď nás k_dokonalej slobode, aby naša terajšia radosť z_Kristovho zmŕtvychvstania vyvrcholila v_nebeskej blaženosti.

VEŠPERY

Hymnus, antifóny, žalmy a chválospev sú ako na Veľkonočnú nedeľu.

Ant. na Magnifikat: Ako som pri hrobe plakala, uvidela som môjho Pána. Aleluja.

VEĽKONOČNÁ STREDA / STREDA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

INVITATÓRIUM

Ant. Pán naozaj vstal z_mŕtvych. Aleluja.

Žalm na invitatórium, ako je v_ordináriu.

RANNÉ CHVÁLY

Hymnus, antifóny, žalmy a chválospev sú ako na Veľkonočnú nedeľu.

Ant. na Benediktus: Ježiš im, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal, čo sa naňho v_celom Písme vzťahovalo. Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty nás každoročne potešuješ výročnou oslavou Pánovho zmŕtvychvstania; daj, prosíme, aby nás slávenie pominuteľných sviatkov priviedlo do večnej radosti.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Ježiš vošiel a zostal s_nimi. A keď sedel pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Aleluja.

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK / ŠTVRTOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ježiš si stal doprostred svojich učeníkov a povedal im: Pokoj vám! Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty si zjednotil rozmanité národy vo vyznávaní tvojho mena; daj, prosíme, aby všetkých, čo sa znovuzrodili v_krstnom prameni, spájala živá viera a činorodá láska.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Aleluja.

VEĽKONOČNÝ PIATOK / PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. Aleluja.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, veľkonočným tajomstvom si uzavrel s_ľudstvom zmluvu zmierenia; daj, aby sme svojím životom dosvedčovali vieru, ktorú vyznávame slávením veľkonočných sviatkov.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal: To je Pán. Aleluja.

VEĽKONOČNÁ SOBOTA / SOBOTA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Keď ráno v_prvý deň týždňa Ježiš vstal z_mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z_ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty svojou bohatou milosťou rozmnožuješ počet veriacich v_teba; láskavo ochraňuj svojich vyvolených, ktorých si znovuzrodil vo sviatosti krstu, a raz ich zaodej rúchom blaženej nesmrteľnosti.

NEDEĽA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE / DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

PRVÉ VEŠPERY

Hymnus, antifóny, žalmy a chválospev sú ako na Veľkonočnú nedeľu.

Ant. na Magnifikat: O_osem dní vošiel dnu Pán, hoci dvere boli zatvorené, a povedal im: Pokoj vám! Aleluja.

MODLITBA

Nekonečne milosrdný Bože, každoročnou slávnosťou Veľkej noci oživuješ vieru svojho ľudu; prosíme ťa, zveľaďuj v_nás svoju milosť, aby sme stále hlbšie chápali, akým kúpeľom sme boli očistení, akým Duchom sme boli znovuzrodení a akou krvou sme boli vykúpení.

Na prepustenie sa hovorí:

Choďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

INVITATÓRIUM

Ant. Pán naozaj vstal z_mŕtvych. Aleluja.

Žalm na invitatórium, ako je v_ordináriu.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Vlož sem ruku, pozri si miesta po klincoch a nebuď neveriaci, ale veriaci. Aleluja.

Na prepustenie sa hovorí:

Choďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili. Aleluja.

Na prepustenie sa hovorí:

Choďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

Končí sa Veľkonočná oktáva.