Žalm {r:Ž}10{/r}
Vzdávanie vďaky
Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. ({r}Lk 6, 20{/r})
I

{v}1{/v}Pane, prečo si tak ďaleko?{x}

Prečo sa skrývaš v_časoch súženia?

{v}2{/v}Bezbožný vo svojej pýche sužuje bedára;{x}

nech sa chytí do nástrah, čo sám zosnoval.

{v}3{/v}Veď hriešnik sa chvastá svojou náruživosťou{x}

a lakomec sa vychvaľuje.

{v}4{/v}Hriešnik pohŕda Pánom a namyslene hovorí:{x}

„Boh nezasahuje; Boha niet.“

{v}5{/v}Také sú všetky jeho myšlienky{x}

a jeho cesty sú vždy úspešné.

Ďaleko je od myšlienky na tvoj súd{x}

a všetkých svojich odporcov nemá za nič.

{v}6{/v}V_srdci si takto hovorí: „Mnou nič nepohne,{x}

ani mňa, ani moje pokolenie nezastihne nešťastie.“

{v}7{/v}Jeho ústa sú plné luhania, klamu a podvodu;{x}

pod jeho jazykom zločin a násilie.

{v}8{/v}Sedí na postriežke blízko osád,{x}

nevinného zákerne zabíja.

{v}9{/v}Očami sliedi za chudákom;{x}

ako lev v_húštine číha v_úkryte.

Číha, chce schvátiť bedára;{x}

chytá ho a hádže naňho sieť.

{v}10{/v}Prikrčí sa a vyrúti, i_hynú chudáci{x}

v_jeho násilných pazúroch.

{v}11{/v}V_duchu si ešte hovorí: „Boh zabudol,{x}

odvrátil svoju tvár, vôbec sa nedíva.“

II

{v}12{/v}Povstaň, Pane, Bože, zdvihni svoju ruku,{x}

nezabúdaj na úbohých.

{v}13{/v}Ako môže bezbožník Bohom pohŕdať?{x}

Ako si môže v_duchu hovoriť: „Boh nezasiahne!“?

{v}14{/v}Ty vidíš,{+}

veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ{x}

a berieš ich do svojich rúk.

Na teba sa chudák spolieha{x}

a sirote pomáhaš.

{v}15{/v}Rozmliažď rameno hriešnika a zločinca;{x}

budeš hľadať jeho hriech, a už ho nenájdeš.

{v}16{/v}Pán je kráľom navždy, na veky vekov.{x}

Pohania vymizli z_jeho krajiny.

{v}17{/v}Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov,{x}

vzpružuješ im srdce, ucho si k_nim nakláňaš.

{v}18{/v}Zastaň sa práva siroty a utláčaného,{x}

aby už nikdy nenaháňal hrôzu človek stvorený zo zeme.

HTML © Juraj Vidéky