{z95}Ak sa nasledujúci žalm použil na invitatórium, berie sa žalm 95.{/z95}
Žalm {r:Ž}100{/r}
{k:kat-z100.htm}Radosť návštevníka chrámu{/k}
Vykúpeným Pán prikazuje spievať hymnus víťazstva. (Sv. Atanáz)

{v}2{/v}Jasaj na chválu Pánovi, celá zem,{x}

s_radosťou slúžte Pánovi.

S_plesaním vstupujte{x}

pred jeho tvár.

{v}3{/v}Vedzte, že náš Pán je Boh;{+}

on je náš stvoriteľ a jemu patríme,{x}

sme jeho ľud a ovce z_jeho stáda.

{v}4{/v}Vstupujte do jeho brán s_piesňou chvály{+}

a do jeho nádvorí s_piesňami oslavnými;{x}

chváľte ho a velebte jeho meno.

{v}5{/v}Lebo Pán je dobrý;{+}

jeho milosrdenstvo trvá naveky{x}

a jeho vernosť z_pokolenia na pokolenie.

HTML © Juraj Vidéky