Žalm {r:Ž}101{/r}
Zásady spravodlivého vladára
Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. ({r}Jn 14, 15{/r})

{v}1{/v}Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať,{x}

zahrať ti, Pane, na harfe.

{v}2{/v}Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života;{x}

kedyže prídeš ku mne?

Chcem kráčať v_nevinnosti srdca{x}

uprostred svojej čeľade.

{v}3{/v}Nesprávne predsavzatia si nerobím,{+}

podvodníka mám v_nenávisti;{x}

ten nemá ku mne prístup.

{v}4{/v}Skazené srdce sa mi prieči,{x}

zlomyseľníka nechcem znať.

{v}5{/v}Kto tajnostkársky ohovára blížneho,{x}

toho umlčím.

Kto má oko pyšné a srdce naduté,{x}

toho neznesiem.

{v}6{/v}Moje oči hľadajú verných v_krajine, aby prebývali so mnou.{x}

Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť.

{v}7{/v}V_mojom dome nebude bývať pyšný človek{x}

a luhár neobstojí pred mojimi očami.

{v}8{/v}Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v_krajine{x}

a z_mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

HTML © Juraj Vidéky