Žalm {r:Ž}102{/r}
Vyhnancove sľuby a prosby
Boh nás potešuje v_každom súžení. ({r}2 Kor 1, 4{/r})
I

{v}2{/v}Pane, vyslyš moju modlitbu{x}

a moje volanie nech dôjde k_tebe.

{v}3{/v}Neskrývaj svoju tvár predo mnou;{+}

v_deň môjho súženia{x}

nakloň ku mne svoj sluch.

Kedykoľvek ťa budem vzývať,{x}

čím skôr ma vypočuj.

{v}4{/v}Lebo moje dni sa tratia ako dym{x}

a kosti mám rozpálené sťa pahreba.

{v}5{/v}Moje srdce je zdeptané ako tráva a vysychá,{x}

takže zabúdam jesť svoj chlieb.

{v}6{/v}Od samého náreku{x}

som iba kosť a koža.

{v}7{/v}Som ako pelikán na púšti,{x}

ako kuvik uprostred zrúcanín.

{v}8{/v}Nemôžem spať{x}

a som ako osamelý vrabec na streche.

{v}9{/v}Moji nepriatelia ma potupujú každý deň,{x}

preklínajú ma tí, čo zúria proti mne.

{v}10{/v}Veď popol jedávam ako chlieb{x}

a nápoj miešam so slzami;

{v}11{/v}to pre tvoj hnev a výčitky,{x}

lebo ty si ma najprv vyzdvihol a potom odsotil.

{v}12{/v}Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa,{x}

a ja schnem sťa tráva.

II

{v}13{/v}Ale ty, Pane, trváš večne{x}

a spomienka na teba z_pokolenia na pokolenie.

{v}14{/v}Vstaň a zľutuj sa nad Sionom,{+}

lebo už je čas, aby si sa nad ním zľutoval,{x}

lebo už je tu ten čas.

{v}15{/v}Veď tvoji služobníci milujú jeho kamene{x}

a ľútostia nad jeho troskami.

{v}16{/v}Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania{x}

a tvojej slávy všetci zemskí králi;

{v}17{/v}lebo Pán vystaví Sion{x}

a zjaví sa vo svojej sláve.

{v}18{/v}Zhliadne na modlitbu núdznych{x}

a nepohrdne ich prosbami.

{v}19{/v}Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce{x}

a obnovený ľud oslávi Pána.

{v}20{/v}Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne{x}

a z_nebies pozerá na zem;

{v}21{/v}čuje nárek zajatých{x}

a odsúdeným na smrť vracia slobodu,

{v}22{/v}aby na Sione hlásali meno Pánovo{x}

a v_Jeruzaleme jeho slávu,

{v}23{/v}keď sa tam zídu vospolok národy{x}

a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi.

III

{v}24{/v}Cestou mi sily podlomil{x}

a skrátil moje dni.

Hovorím: „Bože môj,{+}

{v}25{/v}neber ma v_polovici mojich dní;{x}

tvoje roky trvajú z_pokolenia na pokolenie.

{v}26{/v}Na začiatku si stvoril zem,{x}

aj nebesia sú dielom tvojich rúk.

{v}27{/v}Ony sa pominú, ale ty zostaneš;{+}

rozpadnú sa sťa odev,{x}

vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa.

{v}28{/v}Ale ty ostávaš vždy ten istý{x}

a tvoje roky sú bez konca.

{v}29{/v}Deti tvojich služobníkov budú bývať v_bezpečí{x}

a ich potomstvo bude pevné pred tebou.“

HTML © Juraj Vidéky