Žalm {r:Ž}103{/r}
Chvála Božieho milosrdenstva
Z_hĺbky Božieho milosrdenstva navštívil nás Vychádzajúci z_výsosti. (Porov. {r}Lk 1, 78{/r})
I

{v}1{/v}Dobroreč, duša moja, Pánovi{x}

a celé moje vnútro jeho menu svätému.

{v}2{/v}Dobroreč, duša moja, Pánovi{x}

a nezabúdaj na jeho dobrodenia.

{v}3{/v}Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti,{x}

on lieči všetky tvoje neduhy;

{v}4{/v}on vykupuje tvoj život zo záhuby,{x}

on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou;

{v}5{/v}on naplňuje dobrodeniami tvoje roky,{x}

preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.

{v}6{/v}Pán koná spravodlivo{x}

a prisudzuje právo všetkým utláčaným.

{v}7{/v}Mojžišovi zjavil svoje cesty{x}

a synom Izraela svoje skutky.

II

{v}8{/v}Milostivý a milosrdný je Pán,{x}

zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

{v}9{/v}Nevyčíta nám ustavične naše chyby,{x}

ani sa nehnevá naveky.

{v}10{/v}Nezaobchodí s_nami podľa našich hriechov,{x}

ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.

{v}11{/v}Lebo ako vysoko je nebo od zeme,{x}

také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja.

II

{v}12{/v}Ako je vzdialený východ od západu,{x}

tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.

{v}13{/v}Ako sa otec zmilúva nad deťmi,{x}

tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

II

{v}14{/v}Veď on dobre vie, z_čoho sme stvorení;{x}

pamätá, že sme iba prach.

{v}15{/v}Ako tráva sú dni človeka,{x}

odkvitá sťa poľný kvet.

{v}16{/v}Ledva ho vietor oveje, už ho niet,{x}

nezostane po ňom ani stopa.

III

{v}17{/v}No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť{+}

voči tým, čo sa ho boja{x}

a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,

{v}18{/v}tie, čo zachovávajú jeho zmluvu,{x}

čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.

{v}19{/v}Pán si pripravil trón v_nebesiach;{x}

kraľuje a panuje nad všetkými.

{v}20{/v}Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli,{+}

udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová{x}

a plníte jeho príkazy.

{v}21{/v}Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy,{x}

jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.

{v}22{/v}Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela,{+}

všade, kde on panuje.{x}

Dobroreč, duša moja, Pánovi.

HTML © Juraj Vidéky