Žalm {r:Ž}104{/r}
Chvála Boha, stvoriteľa
Kto je v_Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. ({r}2 Kor 5, 17{/r})
I

{v}1{/v}Dobroreč, duša moja, Pánovi;{x}

Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Odel si sa do slávy a veleby,{x}

{v}2{/v}do svetla si sa zahalil ako do rúcha.

Nebesia rozpínaš ako stan,{x}

{v}3{/v}nad vodami si buduješ komnaty.

Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch,{x}

na krídlach vánku sa prechádzaš.

{v}4{/v}Vetry sú tvojimi poslami,{x}

ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.

{v}5{/v}Zem si postavil na jej základoch,{x}

nevychýli sa nikdy-nikdy.

{v}6{/v}Oceán ju prikryl sťa odev,{x}

nad vrchmi vody zastali.

{v}7{/v}Pred tvojou hrozbou odtiekli,{x}

zhrozili sa pred tvojím hlasom hromovým.

{v}8{/v}Vybehli na vrchy, stiekli do údolia,{x}

na miesto, ktoré si im vyhradil.

{v}9{/v}Položil si hranicu a neprekročia ju,{x}

ani viac nepokryjú zem.

{v}10{/v}Prameňom dávaš stekať do potokov,{x}

čo tečú pomedzi vrchy

{v}11{/v}a napájajú všetku poľnú zver{x}

aj divým oslom hasia smäd.

{v}12{/v}Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo,{x}

spomedzi konárov zaznieva ich pieseň.

II

{v}13{/v}Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy,{x}

plodmi svojich diel sýtiš zem.

{v}14{/v}Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok{x}

a byli, aby slúžila človeku.

Zo zeme vyvádzaš chlieb{x}

{v}15{/v}i_víno, čo obveseľuje srdce človeka;

olejom rozjasňuješ jeho tvár{x}

a chlieb dáva silu srdcu človeka.

{v}16{/v}Sýtia sa stromy Pánove{x}

aj cédre Libanonu, čo on zasadil.

{v}17{/v}Na nich si vrabce hniezda stavajú{x}

a na ich vrcholcoch bývajú bociany.

{v}18{/v}Vysoké štíty patria kamzíkom,{x}

v_skalách sa skrývajú svište.

{v}19{/v}Na určovanie času si mesiac utvoril;{x}

slnko vie, kedy má zapadať.

{v}20{/v}Prestieraš tmu a nastáva noc{x}

a povylieza všetka lesná zver.

{v}21{/v}Levíčatá ručia za korisťou{x}

a pokrm žiadajú od Boha.

{v}22{/v}Len čo vyjde slnko, utiahnu sa{x}

a ukladajú sa v_svojich dúpätách.

{v}23{/v}Vtedy sa človek ponáhľa za svojím dielom,{x}

za svojou prácou až do večera.

III

{v}24{/v}Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane!{+}

Všetko si múdro urobil.{x}

Zem je plná tvojho stvorenstva.

{v}25{/v}Tu more veľké, dlhé a široké,{+}

v_ňom sa hemžia plazy bez počtu,{x}

živočíchy drobné i_obrovské.

{v}26{/v}Po ňom sa plavia lode{x}

i_Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v_ňom ihral.

{v}27{/v}Všetko to čaká na teba,{x}

že im dáš pokrm v_pravý čas.

{v}28{/v}Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú;{x}

otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami.

{v}29{/v}Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú;{+}

odnímaš im dych a hneď hynú{x}

a vracajú sa do prachu.

{v}30{/v}Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené{x}

a obnovuješ tvárnosť zeme.

{v}31{/v}Pánova chvála nech trvá naveky;{x}

zo svojich diel nech sa teší Pán.

{v}32{/v}Pozrie sa na zem a rozochvieva ju,{x}

dotkne sa vrchov a ony chrlia dym.

{v}33{/v}Po celý život chcem spievať Pánovi{x}

a svojmu Bohu hrať, kým len budem žiť.

{v}34{/v}Kiež sa mu moja pieseň zapáči;{x}

a ja sa budem tešiť v_Pánovi.

{v}35{/v}Nech zo zeme zmiznú hriešnici{+}

a zločincov nech už niet.{x}

Dobroreč, duša moja, Pánovi.

HTML © Juraj Vidéky