Žalm {r:Ž}109{/r}
Proti zradným nepriateľom
(Nie je v_breviári, porov. Všeobecné smernice o_Liturgii hodín, č. 131.)

{v}1{/v}Bože, chvála moja, nemlč,{x}

{v}2{/v}lebo sa proti mne otvorili ústa hriešnika a ústa podvodníka.

Hovoria proti mne lživým jazykom,{+}

{v}3{/v}zahŕňajú ma nenávistnými rečami{x}

a napádajú ma bez príčiny.{x}

{v}4{/v}Za moju lásku broja proti mne;{x}

ale ja sa modlím.

{v}5{/v}Zlom sa mi odplácajú za dobré{x}

a nenávisťou za lásku.

{v}6{/v}Postav nad neho hriešnika.{x}

Žalobca nech stojí po jeho pravici.

{v}7{/v}Keď ho budú súdiť, nech vyjde ako odsúdený{x}

a jeho modlitba nech mu bude hriechom.

{v}8{/v}Jeho dní nech je čím menej{x}

a jeho úrad nech prevezme iný.

{v}9{/v}Jeho deti nech ostanú sirotami{x}

a vdovou jeho manželka.

{v}10{/v}Jeho synovia nech sa voslep túlajú a nech žobrú,{x}

nech ich vyženú z_ich spustošených príbytkov.

{v}11{/v}Nech ho úžerník oberie o_celý majetok{x}

a plody jeho práce nech rozchvacujú cudzí.

{v}12{/v}Nech mu nik nepreukáže milosrdenstvo{x}

a nech sa nik nezľutuje nad jeho sirotami.

{v}13{/v}Jeho potomstvo nech vyhynie,{x}

nech je vytreté v_ďalšom pokolení ich meno.

{v}14{/v}Pán nech pamätá na neprávosť jeho otcov{x}

a hriech jeho matky nech sa nezotrie.

{v}15{/v}Pán nech ich má stále pred očami{x}

a nech vyhladí ich pamiatku zo zeme.

{v}16{/v}Za to, že mu ani nenapadlo byť milosrdným,{+}

ale prenasledoval bedára a žobráka{x}

a skľúčeného v_srdci chcel usmrtiť.

{v}17{/v}Miloval kliatbu, nech ho teda postihne;{x}

nechcel požehnanie, nech sa teda vzdiali od neho.

{v}18{/v}Preklínanie si obliekal sťa odev,{+}

nech vojde do jeho vnútra ako voda{x}

a do jeho kostí ako olej.

{v}19{/v}Nech mu je šatou, ktorou sa odeje,{x}

a pásom, ktorým sa vždy opáše.

{v}20{/v}Tak nech Pán odplatí tým, čo na mňa žalujú{x}

a zle hovoria proti mne.

{v}21{/v}Ale ty, Pane, Pane, pre svoje meno sa ma zastaň,{x}

veď tvoje milosrdenstvo je láskavé; zachráň ma,

{v}22{/v}lebo ja som úbohý a chudobný{x}

a moje srdce je vo mne ranené.

{v}23{/v}Odchádzam ako tieň, ktorý sa nakláňa,{x}

striasajú ma ako kobylku.

{v}24{/v}Od pôstu sa mi podlamujú kolená,{x}

a telo mi chradne bez oleja.

{v}25{/v}Som im už len na posmech;{x}

keď ma vidia, potriasajú hlavou.

{v}26{/v}Pomôž mi, Pane, Bože môj,{x}

zachráň ma podľa svojho milosrdenstva.

{v}27{/v}Nech poznajú, že to tvoja ruka,{x}

že si to ty, Pane, urobil.

{v}28{/v}Oni nech preklínajú, ty však žehnaj;{+}

nech sú zahanbení tí, čo vystupujú proti mne,{x}

a tvoj služobník nech sa raduje.

{v}29{/v}Nech hanba pokryje tých, čo ma osočujú,{x}

a potupa nech ich zahalí ako plášť.

{v}30{/v}Veľmi budem oslavovať Pána svojimi ústami,{x}

budem ho chváliť uprostred zástupov,

{v}31{/v}lebo on stojí po pravom boku chudáka,{x}

aby ho zachránil pred jeho sudcami.

HTML © Juraj Vidéky