Žalm {r:Ž}11{/r}
Pán — dôvera spravodlivého
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. ({r}Mt 5, 6{/r})

{v}1{/v}Dôverujem v_Pánovi. Akože mi môžete hovoriť:{x}

„Uleť na vrch ako vrabec!?

{v}2{/v}Lebo, hľa, hriešnici napínajú luk,{+}

šíp kladú na tetivu,{x}

aby zákerne zasiahli ľudí statočných.

{v}3{/v}Keď sa rúcajú základy,{x}

čože môže spravodlivý urobiť?“

{v}4{/v}Pán prebýva vo svojom svätom chráme,{x}

Pán tróni na nebesiach.

Jeho oči hľadia na úbožiaka,{x}

jeho zrak skúma každého človeka.

{v}5{/v}Pán skúma spravodlivého i_bezbožného{x}

a nenávidí toho, čo miluje neprávosť.

{v}6{/v}Žeravé uhlie spúšťa na hriešnikov;{x}

oheň so sírou a spaľujúci víchor, to je ich údel.

{v}7{/v}Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť;{x}

statoční uvidia jeho tvár.

HTML © Juraj Vidéky