Žalm {r:Ž}110, 1-5. 7{/r}
Mesiáš, kráľ a kňaz
On musí kraľovať, kým mu Boh nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. (Porov. {r}1 Kor 15, 25{/r})

{v}1{/v}Pán povedal môjmu Pánovi:{x}

„Seď po mojej pravici,

kým nepoložím tvojich nepriateľov{x}

za podnožku tvojim nohám.“

{v}2{/v}Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona:{x}

panuj uprostred svojich nepriateľov.

{v}3{/v}Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda{+}

v_posvätnej nádhere.{x}

Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.

{v}4{/v}Pán prisahal a nebude ľutovať:{x}

„Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“

{v}5{/v}Pán je po tvojej pravici,{x}

v_deň svojho hnevu kráľov porazí.

{full-text}

[{v}6{/v}Súdiť bude národy: nakopia sa mŕtvoly;{x}

po šírej zemi hlavy rozdrví.]

{/full-text}

{v}7{/v}Cestou sa napije z_potoka{x}

a potom hlavu zdvihne.

HTML © Juraj Vidéky