Žalm {r:Ž}113{/r}
{k:kat-z113.htm}Chválospev na meno Pánovo{/k}
Mocnárov zosadil z_trónov a povýšil ponížených. ({r}Lk 1, 52{/r})

{v}1{/v}Chváľte, služobníci Pánovi,{x}

chváľte meno Pánovo.

{v}2{/v}Nech je velebené meno Pánovo{x}

odteraz až naveky.

{v}3{/v}Od východu slnka až po západ{x}

nech je oslávené meno Pánovo.

{v}4{/v}Vyvýšený je Pán nad všetky národy{x}

a jeho sláva nad nebesia.

{v}5{/v}Kto je ako Pán, náš Boh, čo tróni na výsostiach,{x}

{v}6{/v}a predsa dbá o_všetko nepatrné na nebi i_na zemi?

{v}7{/v}Z_prachu dvíha chudobného{x}

a zo smetiska povyšuje bedára

{v}8{/v}a dáva mu sedieť vedľa kniežat,{x}

vedľa kniežat svojho ľudu.

{v}9{/v}Neplodnej dáva bývať v_dome{x}

ako šťastnej matke detí.

HTML © Juraj Vidéky