Žalm {r:Ž}114{/r}
Vyslobodenie Izraela z_Egypta
Uvedomte si, že aj vy ste vyšli z_Egypta, keď ste sa zriekli tohto sveta. (Sv. Augustín)

{v}1{/v}Keď Izrael vyšiel z_Egypta,{x}

dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho,

{v}2{/v}Judea sa stala jeho svätyňou,{x}

Izrael jeho kráľovstvom.

{v}3{/v}More to videlo a zutekalo,{x}

Jordán sa naspäť obrátil;

{v}4{/v}vrchy poskakovali ako barance,{x}

pahorky ako jahňatá.

{v}5{/v}Čo ti je, more, že utekáš,{x}

a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?

{v}6{/v}Vrchy, prečo poskakujete ako barance{x}

a vy, pahorky, ako jahňatá?

{v}7{/v}Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou,{x}

pred tvárou Boha Jakubovho,

{v}8{/v}čo skalu mení na jazerá vôd{x}

a kameň na pramene vôd.

HTML © Juraj Vidéky