Žalm {r:Ž}120{/r}
Túžba za pokojom
V_súžení buďte trpezliví, v_modlitbe vytrvalí. ({r}Rim 12, 12{/r})

{v}1{/v}K_Pánovi som volal vo svojom súžení{x}

a on ma vyslyšal.

{v}2{/v}Osloboď ma, Pane, od lživých perí{x}

a od ľstivého jazyka.

{v}3{/v}Čo ti dať alebo čo ešte priložiť,{x}

ty jazyk podvodný?

{v}4{/v}Ostré šípy bojovníka{x}

a rozpálené uhlíky z_borievčia.

{v}5{/v}Beda mi, že som vyhnancom v_Mosochu{x}

a bývam v_stánkoch kedarských.

{v}6{/v}Už pridlho žijem s_tými,{x}

čo nenávidia pokoj.

{v}7{/v}Ale ja som za pokoj;{x}

no kým ja o_ňom hovorím, oni na mňa útočia.

HTML © Juraj Vidéky