Žalm {r:Ž}122{/r}
{k:kat-z122.htm}Sväté mesto Jeruzalem{/k}
Priblížili ste sa k_vrchu Sion a k_mestu živého Boha, k_nebeskému Jeruzalemu. ({r}Hebr 12, 22{/r})

{v}1{/v}Zaradoval som sa, keď mi povedali:{x}

„Pôjdeme do domu Pánovho.“

{v}2{/v}Naše nohy už stoja{x}

v_tvojich bránach, Jeruzalem.

{v}3{/v}Jeruzalem je vystavaný ako mesto{x}

spojené v_jeden celok.

{v}4{/v}Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove,{x}

aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.

{v}5{/v}Lebo sú tam súdne stolice,{x}

stolice domu Dávidovho.

{v}6{/v}Pre Jeruzalem proste o_pokoj:{x}

„Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.

{v}7{/v}Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb{x}

a istota v_tvojich palácoch.“

{v}8{/v}Kvôli svojim bratom a priateľom{x}

budem hovoriť: „Pokoj s_tebou!“

{v}9{/v}Kvôli domu Pána, nášho Boha,{x}

budem prosiť o_šťastie pre teba.

HTML © Juraj Vidéky