Žalm {r:Ž}124{/r}
{k:kat-z124.htm}Naša pomoc v_mene Pánovom{/k}
Pán povedal Pavlovi: „Neboj sa... veď som s_tebou ja.“ (Porov. {r}Sk 18, 9. 10{/r})

{v}1{/v}Keby sa nás Pán nebol ujal, nech to povie Izrael,{+}

{v}2{/v}keby sa nás Pán nebol ujal,{x}

keď ľudia povstali proti nám,

{v}3{/v}vari by nás živých boli prehltli,{x}

keď proti nám blčala ich zúrivosť.

{v}4{/v}Vari by nás bola voda zaliala{+}

a riava sa prevalila cez nás.{x}

{v}5{/v}Vari by sa boli prevalili cez nás rozbúrené vody.

{v}6{/v}Nech je velebený Pán,{x}

že nás nevydal ich zubom za korisť.

{v}7{/v}Naša duša unikla ako vtáča{x}

zo siete poľovníkov.

Slučka sa roztrhla{x}

a my sme na slobode.

{v}8{/v}Naša pomoc v_mene Pánovom,{x}

ktorý stvoril nebo i_zem.

HTML © Juraj Vidéky