Žalm {r:Ž}125{/r}
{k:kat-z125.htm}Pán — ochranca svojho ľudu{/k}
Pokoj nad Božím Izraelom. (Porov. {r}Gal 6, 16{/r})

{v}1{/v}Tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion:{x}

nehýbe sa, trvá naveky.

{v}2{/v}Ako vrchy obklopujú Jeruzalem,{+}

tak je Pán okolo svojho ľudu{x}

odteraz až naveky.

{v}3{/v}Veď žezlo ničomníka nedoľahne na krajinu spravodlivých,{x}

aby spravodliví nevystierali ruky za neprávosťou.

{v}4{/v}Pane, dobre rob dobrým{x}

a tým, čo majú srdce úprimné.

{v}5{/v}Ale tých, čo sa na zlé cesty spúšťajú,{+}

Pán so zločincami zavrhne.{x}

Pokoj nad Izraelom!

HTML © Juraj Vidéky