Žalm {r:Ž}126{/r}
{k:kat-z126.htm}V_Bohu je radosť a nádej{/k}
Ako máte účasť na utrpeniach, tak budete mať aj na úteche. ({r}2 Kor 1, 7{/r})

{v}1{/v}Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov,{x}

boli sme ako vo snách.

{v}2{/v}Ústa sme mali plné radosti{x}

a jazyk plný plesania.

Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi:{x}

„Veľké veci urobil s_nimi Pán.“

{v}3{/v}Veľké veci urobil s_nami Pán{x}

a máme z_toho radosť.

{v}4{/v}Zmeň, Pane, naše zajatie{x}

ako potoky na juhu krajiny.

{v}5{/v}Tí, čo sejú v_slzách,{x}

s_jasotom budú žať.

{v}6{/v}Keď odchádzali, idúcky plakali{x}

a osivo niesli na siatie.

No keď sa vrátia, vrátia sa s_jasotom{x}

a svoje snopy prinesú.

HTML © Juraj Vidéky