Žalm {r:Ž}127{/r}
{k:kat-z127.htm}Bez Pána je márna námaha{/k}
Ste Božia stavba. (Porov. {r}1 Kor 3, 9{/r})

{v}1{/v}Ak Pán nestavia dom,{x}

márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.

Ak Pán nestráži mesto,{x}

nadarmo bdejú jeho strážcovia.

{v}2{/v}Zbytočne vstávate pred svitaním{+}

a líhate si neskoro v_noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb;{x}

lebo on dáva svojim miláčkom spánok.

{v}3{/v}Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia,{x}

jeho odmenou je plod lona.

{v}4{/v}Čím sú bojovníkovi šípy v_ruke,{x}

tým sú vám synovia z_mladých liet.

{v}5{/v}Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil:{x}

neutrpí hanbu, keď bude rokovať s_nepriateľmi v_bráne.

HTML © Juraj Vidéky