Žalm {r:Ž}128{/r}
Rodinný pokoj v_Pánovi
„Nech ťa žehná Pán zo Siona“, to znamená: zo svojej Cirkvi. (Arnobius)

{v}1{/v}Blažený každý, čo sa bojí Pána{x}

a kráča po jeho cestách.

{v}2{/v}Budeš jesť z_práce svojich rúk;{x}

budeš šťastný a budeš sa mať dobre.

{v}3{/v}Tvoja manželka je ako plodonosný vinič{x}

vnútri tvojho domu.

Tvoji synovia sú ako mládniky olivy{x}

okolo tvojho stola.

{v}4{/v}Veru, tak bude požehnaný muž,{x}

ktorý sa bojí Pána.

{v}5{/v}Nech ťa žehná Pán zo Siona,{x}

aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života,

{v}6{/v}aby si videl synov svojich synov.{x}

Pokoj nad Izraelom!

HTML © Juraj Vidéky