Žalm {r:Ž}13{/r}
Nárek spravodlivého, dôverujúceho Bohu
Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou. ({r}Rim 15, 13{/r})

{v}2{/v}Dokedy, Pane? Stále budeš na mňa zabúdať?{x}

Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?

{v}3{/v}Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj{+}

a srdce dennodenne bôľ?{x}

Dokedy sa nepriateľ bude vypínať nado mnou?

{v}4{/v}Zhliadni na mňa a vyslyš ma, Pane, Bože môj,{x}

daj svetlo mojim očiam, aby som v_smrti nezaspal,

{v}5{/v}aby nemohol povedať môj nepriateľ:{+}

„Premohol som ho;“{x}

aby tí, čo ma sužujú, nezajasali, že som upadol.

{v}6{/v}Lenže ja dúfam v_tvoje milosrdenstvo,{+}

moje srdce sa teší z_tvojej pomoci.{x}

Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.

HTML © Juraj Vidéky