Žalm {r:Ž}130{/r}
{k:kat-z130.htm}Volanie z_hlbín{/k}
On vyslobodí svoj ľud z_hriechov. ({r}Mt 1, 21{/r})

{v}1{/v}Z_hlbín volám k_tebe, Pane;{x}

{v}2{/v}Pane, počuj môj hlas.

Nakloň svoj sluch{x}

k_mojej úpenlivej prosbe.

{v}3{/v}Ak si budeš, Pane, v_pamäti uchovávať neprávosť,{x}

Pane, kto obstojí?

{v}4{/v}Ale ty si milostivý{x}

a my ti chceme v_bázni slúžiť.

{v}5{/v}Spolieham sa na teba, Pane,{x}

moja duša sa spolieha na tvoje slovo;

{v}6{/v}moja duša očakáva Pána{x}

väčšmi ako strážcovia dennicu.

Väčšmi ako strážcovia dennicu{x}

{v}7{/v}nech očakáva Izrael Pána.

Lebo u_Pána je milosrdenstvo{x}

a hojné vykúpenie.

{v}8{/v}On sám vykúpi Izraela{x}

zo všetkých jeho neprávostí.

HTML © Juraj Vidéky