Žalm {r:Ž}131{/r}
{k:kat-z131.htm}Detská dôvera v_Pána{/k}
Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. ({r}Mt 11, 29{/r})

{v}1{/v}Pane, moje srdce sa nevystatuje,{x}

moje oči nehľadia povýšene.

Neženiem sa za veľkými vecami{x}

ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.

{v}2{/v}Ale ja som svoju dušu{x}

upokojil a utíšil.

Ako nasýtené dieťa v_matkinom náručí,{x}

ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.

{v}3{/v}Dúfaj, Izrael, v_Pána{x}

odteraz až naveky.

HTML © Juraj Vidéky