Žalm {r:Ž}132{/r}
Božie prisľúbenie Dávidovmu domu
Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. ({r}Lk 1, 32{/r})
{k:kat-z132.htm#KAT_ZALM132_I}I{/k}

{v}1{/v}Pane, pamätaj na Dávida{x}

a na jeho veľkú ochotu,

{v}2{/v}že prisahal Pánovi{x}

a mocnému Bohu Jakubovmu zložil sľub:

{v}3{/v}„Do príbytku svojho domu nevkročím,{x}

ani sa neuložím na svoje lôžko;

{v}4{/v}svojim očiam nedoprajem spánku{x}

ani svojim viečkam zdriemnutia,

{v}5{/v}kým nenájdem miesto pre Pána,{x}

príbytok pre mocného Jakubovho Boha.“

{v}6{/v}Počuli sme, že archa je v_Efrate,{x}

a našli sme ju na jaarských nivách.

{v}7{/v}Vstúpme teda do Pánovho príbytku{x}

a padnime k_podnožke jeho nôh.

{v}8{/v}Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku,{x}

ty a archa tvojej všemoci.

{v}9{/v}Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti{x}

a tvoji svätí nech plesajú.

{v}10{/v}Pre svojho služobníka Dávida{x}

neodmietaj tvár svojho pomazaného.

{k:kat-z132.htm#KAT_ZALM132_II}II{/k}

{v}11{/v}Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou;{x}

je pravdivá, nikdy ju neodvolá:

„Potomka z_tvojho rodu{x}

posadím na tvoj trón.

{v}12{/v}Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu{x}

a moje príkazy, ktoré ich naučím,

aj ich synovia{x}

budú sedieť na tvojom tróne naveky.“

{v}13{/v}Lebo Pán si vyvolil Sion,{x}

želal si mať ho za svoj príbytok:

{v}14{/v}„To je miesto môjho odpočinku naveky;{x}

tu budem bývať, lebo som túžil za ním.

{v}15{/v}Štedro požehnám jeho komory,{x}

chlebom nasýtim jeho chudobných.

{v}16{/v}Jeho kňazov odejem do rúcha spásy{x}

a svätí budú plesať v_radosti.

{v}17{/v}Tu Dávidovej moci dám vypučať,{x}

svojmu pomazanému pripravím svetlo.

{v}18{/v}Jeho nepriateľov hanbou zakryjem,{x}

no na jeho hlave zažiari diadém.“

HTML © Juraj Vidéky