Žalm {r:Ž}134{/r}
Večerná modlitba v_chráme
Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i_veľkí. ({r}Zjv 19, 5{/r})

{v}1{/v}Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi,{x}

čo bdiete v_noci v_dome Pánovom.

{v}2{/v}Zdvíhajte svoje ruky k_svätyni{x}

a zvelebujte Pána.

{v}3{/v}Nech ťa žehná Pán zo Siona,{x}

ktorý stvoril nebo i_zem.

HTML © Juraj Vidéky