Žalm {r:Ž}136{/r}
Veľkonočný chválospev
Keď rozprávaš o_Pánových skutkoch, chváliš ho. (Kassiodor)
I

{v}1{/v}Oslavujte Pána, lebo je dobrý,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}2{/v}Oslavujte Boha nad bohmi,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}3{/v}Oslavujte Pána nad pánmi,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}4{/v}On jediný koná veľké zázraky,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}5{/v}On múdro stvoril nebesia,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}6{/v}On rozprestrel zem nad vodami,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}7{/v}On stvoril veľké svetlá,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné:

{v}8{/v}slnko, aby panovalo vo dne,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné,

{v}9{/v}mesiac a hviezdy, aby panovali v_noci,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

II

{v}10{/v}On pobil egyptských prvorodencov,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}11{/v}On vyviedol Izraela spomedzi nich,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné;

{v}12{/v}mocnou rukou a vystretým ramenom,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}13{/v}On rozdelil Červené more na dve časti,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}14{/v}A Izraela previedol jeho stredom,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}15{/v}V_Červenom mori zatopil faraóna i_jeho vojsko,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

III

{v}16{/v}On previedol svoj ľud cez púšť,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}17{/v}On pobil význačných kráľov,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}18{/v}A pozabíjal mocných kráľov,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}19{/v}Sehona, kráľa amorejského,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné;

{v}20{/v}a Oga, kráľa Bášanu,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné;

{v}21{/v}a ich krajinu dal za dedičstvo,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné;

{v}22{/v}za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}23{/v}On pamätal na nás v_našom ponížení,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}24{/v}A oslobodil nás od našich nepriateľov,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}25{/v}On dáva pokrm každému stvoreniu,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

{v}26{/v}Oslavujte Boha nebies,{x}

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

HTML © Juraj Vidéky