Žalm {r:Ž}138{/r}
Vzdávanie vďaky
Králi zeme prinesú do svätého mesta svoju slávu a nádheru. (Porov. {r}Zjv 21, 24{/r})
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné
Nech vám Otec dá..., aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek. ({r}Ef 3, 16{/r})

{v}1{/v}Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom,{x}

že si vypočul slová mojich úst.

Budem ti hrať pred tvárou anjelov,{x}

{v}2{/v}vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom.

Tvoje meno budem oslavovať,{+}

pretože si milosrdný a verný{x}

a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia.

{v}3{/v}Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval,{x}

a rozmnožil si vo mne odvahu.

{v}4{/v}Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme,{x}

lebo počuli slová tvojich úst.

{v}5{/v}Budú ospevovať Pánove cesty,{x}

lebo veľká je Pánova sláva;

{v}6{/v}vznešený je Pán,{+}

a predsa zhliada na pokorného,{x}

pyšného však zďaleka pozná.

{v}7{/v}Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš{+}

a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov;{x}

zachráni ma tvoja pravica.

{v}8{/v}Pán za mňa dielo dokončí.{+}

Pane, tvoje milosrdenstvo je večné;{x}

neopusť dielo svojich rúk.

HTML © Juraj Vidéky