Žalm {r:Ž}139, 1-18. 23-24{/r}
Žalm {r:Ž}139{/r}
Boh vidí všetko
Kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? ({r}Rim 11, 34{/r})
I

{v}1{/v}Pane, ty ma skúmaš a vieš o_mne všetko;{x}

{v}2{/v}ty vieš, či sedím a či stojím.

Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:{x}

{v}3{/v}či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.

A všetky moje cesty sú ti známe.{+}

{v}4{/v}Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,{x}

ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.

{v}5{/v}Obklopuješ ma spredu i_zozadu{x}

a kladieš na mňa svoju ruku.

{v}6{/v}Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť;{x}

je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.

{v}7{/v}Kam môžem ujsť pred tvojím duchom{x}

a kam utiecť pred tvojou tvárou?

{v}8{/v}Ak vystúpim na nebesia, ty si tam;{x}

ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.

{v}9{/v}I_keby som si pripäl krídla zorničky{x}

a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,

{v}10{/v}ešte aj tam ma tvoja ruka povedie{x}

a podchytí ma tvoja pravica.

{v}11{/v}Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje{x}

a namiesto svetla ma zahalí noc,“

{v}12{/v}pre teba ani tmy tmavé nebudú{+}

a noc sa rozjasní ako deň.{x}

Tebe je tma ako svetlo.

II

{v}13{/v}Veď ty si stvoril moje útroby,{x}

utkal si ma v_živote mojej matky.

{v}14{/v}Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;{+}

všetky tvoje diela sú hodny obdivu{x}

a ja to veľmi dobre viem.

{v}15{/v}Moje údy neboli utajené pred tebou,{+}

keď som vznikal v_skrytosti,{x}

utkávaný v_hlbinách zeme.

{v}16{/v}Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený,{+}

a v_tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni,{x}

len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.

{v}17{/v}Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky{x}

a ich počet aký je obrovský.

{v}18{/v}Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku;{x}

a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.

{full-text}

[{v}19{/v}Kiež by si, Bože, zabil hriešnikov;{x}

vzdiaľte sa odo mňa, muži krvilační.

{v}20{/v}Oni zlomyseľne hovoria o_tebe,{x}

márnivo sa dvíhajú nad teba.

{v}21{/v}Či nemám mať v_nenávisti tých, čo nenávidia teba, Pane,{x}

a s_odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti tebe?

{v}22{/v}Skrz-naskrz ich nenávidím,{x}

stali sa mi nepriateľmi.]

{/full-text}

{v}23{/v}Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce;{x}

skúmaj ma a všímaj si moje cesty.

{v}24{/v}Pozri, či nejdem bludnou cestou,{x}

a veď ma po ceste k_večnosti.

HTML © Juraj Vidéky