Žalm {r:Ž}140, 1-9. 13-14{/r}
Ty si moje útočište
Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. ({r}Mt 26, 45{/r})

{v}2{/v}Osloboď ma, Pane, od zlého človeka{x}

a pred násilníkom ma chráň.

{v}3{/v}Veď oni zamýšľajú robiť zlo,{x}

deň čo deň podnecujú rozbroje.

{v}4{/v}Ako had si ostria jazyky,{x}

za perami majú jed vreteníc.

{v}5{/v}Pane, bráň ma pred rukou hriešnika{+}

a chráň ma pred násilníkom,{x}

lebo mi zamýšľajú nohy podraziť.

{v}6{/v}Pyšní mi nastavujú osídlo;{+}

napínajú sieť z_povrazov{x}

a kladú mi pasce na cestu.

{v}7{/v}Pánovi hovorím: „Ty si môj Boh;{x}

čuj, Pane, hlas mojej úpenlivej prosby.“

{v}8{/v}Pane, Pane, ty si moja sila a záštita;{x}

keď bojujem, kryješ mi hlavu.

{v}9{/v}Nedaj, Pane, aby sa splnili želania bezbožného,{x}

aby sa uskutočnili jeho zámery.

{full-text}

[{v}10{/v}Tí, čo ma obkľučujú, hlavu dvíhajú;{x}

nech ich pokryje zloba vlastných perí.

{v}11{/v}Nech na nich padá žeravé uhlie;{x}

vrhni ich do jamy, aby už nevstali.

{v}12{/v}Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi,{x}

násilníka stihne náhla skaza.]

{/full-text}

{v}13{/v}Viem, že Pán úbohému právo prisúdi{x}

a chudobnému odplatí.

{v}14{/v}Len spravodliví budú tvoje meno velebiť{x}

a statoční budú bývať u_teba.

HTML © Juraj Vidéky