Žalm {r:Ž}141, 1-9{/r}
Modlitba v_nebezpečenstve
Dym kadidla s_modlitbami svätých vystúpil z_ruky anjela pred Boha. ({r}Zjv 8, 4{/r})

{v}1{/v}Pane, k_tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť,{x}

počuj môj hlas, keď volám k_tebe.

{v}2{/v}Moja modlitba nech sa vznáša k_tebe ako kadidlo{x}

a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta.

{v}3{/v}Pane, k_mojim ústam postav stráž{x}

a hliadku na okraj mojich perí.

{v}4{/v}Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k_zlému,{x}

aby bezbožne vymýšľalo výmysly

s_ľuďmi, čo páchajú neprávosť;{x}

ani ich pochúťky nechcem jesť.

{v}5{/v}Nech ma spravodlivý tresce milosrdne, nech ma karhá,{+}

no olej hriešnika nech nesteká po mojej hlave;{x}

nech zotrvám v_modlitbe, kým oni robia zle.

{v}6{/v}Keď sa dostanú do tvrdých rúk sudcov,{x}

budú počuť moje slová a uznajú, že boli mierne.

{v}7{/v}Ako keď sa zem orie a rozdrobuje na kúsky,{x}

tak boli rozmetané ich kosti pri pažeráku podsvetia.

{v}8{/v}Pane, k_tebe, Pane, sa upierajú moje oči:{x}

k_tebe sa utiekam, smrti ma nevydaj.

{v}9{/v}Chráň ma pred osídlom, čo mi nastavili,{x}

pred nástrahami tých, čo páchajú neprávosť.

{full-text}

[{v}10{/v}Nech všetci hriešnici upadnú do vlastných osídel,{x}

ale ja nech cez ne prejdem.]

{/full-text}

HTML © Juraj Vidéky