Žalm {r:Ž}142{/r}
Ty si moje útočište
Toto všetko sa splnilo na Pánovi v_čase jeho utrpenia. (Sv. Hilár)

{v}2{/v}Nahlas volám k_Pánovi,{x}

nahlas a úpenlivo prosím Pána;

{v}3{/v}nariekam pred ním{x}

a rozprávam mu o_svojom súžení.

{v}4{/v}Ja síce klesám na duchu,{x}

ale ty poznáš moje chodníky.

Na ceste, ktorou sa uberám,{x}

nastavili mi osídlo.

{v}5{/v}Pozeral som sa napravo a videl som,{x}

že sa už nik nepriznáva ku mne.

Nemám už kam sa uchýliť,{x}

o_môj život nik nestojí.

{v}6{/v}Pane, k_tebe volám{+}

a hovorím: „Ty si moje útočište,{x}

môj podiel v_krajine žijúcich.

{v}7{/v}Všimni si moju úpenlivú prosbu,{x}

lebo som hrozne zdeptaný.

Osloboď ma od prenasledovateľov,{x}

lebo sú mocnejší ako ja.

{v}8{/v}Vyveď ma zo žalára,{x}

aby som tvoje meno mohol velebiť.

Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa,{x}

keď mi prejavíš priazeň.“

HTML © Juraj Vidéky