Žalm {r:Ž}144, 1-10{/r}
Za víťazstvo a za pokoj
Všetko môžem v_tom, ktorý ma posilňuje. ({r}Flp 4, 13{/r})
Žalm {r:Ž}144{/r}
Za víťazstvo a za pokoj
Jeho ruky sú naučené bojovať. Preto po svojom víťazstve nad svetom hovorí: „Ja som premohol svet.“ (Sv. Hilár)
I

{v}1{/v}Nech je zvelebený Pán, môj ochranca,{+}

čo učí moje ruky zápasiť{x}

a moje prsty bojovať.

{v}2{/v}On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy,{x}

on je moje útočište a môj osloboditeľ;

on je moja záštita, na ktorú sa spolieham;{x}

on mi podrobuje môj ľud.

{v}3{/v}Pane, čože je človek, že sa k_nemu priznávaš,{x}

a syn človeka, že myslíš na neho?

{v}4{/v}Preludu sa človek podobá,{x}

jeho dni sú ako letiaci tieň.

{v}5{/v}Pane, zníž nebesia a zostúp z_nich;{x}

dotkni sa vrchov a budú chrliť dym.

{v}6{/v}Zablýskaj bleskom a rozpráš nepriateľov;{x}

vypusť šípy a vydes ich.

{v}7{/v}Vystri ruku z_výsosti;{x}

vytrhni ma a vysloboď z_prívalov,

z_rúk cudzincov;{+}

{v}8{/v}ich ústa luhajú{x}

{v}7{/v}Vystri ruku z_výsosti;{+}

vytrhni ma a vysloboď z_prívalov,{x}

z_rúk cudzincov;_

{v}8{/v}ich ústa luhajú{x}

a ich pravica je krivoprísažná.

II

{v}9{/v}Bože, novú pieseň ti zaspievam;{x}

zahrám ti na desaťstrunovej citare.

{v}10{/v}Ty pomáhaš kráľom,{x}

ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby.

{v}11{/v}Vytrhni ma a vysloboď{x}

z_rúk cudzincov.

Ich ústa luhajú,{x}

ich pravica je krivoprísažná.

{v}12{/v}Naši synovia nech sú ako mládniky,{x}

čo vyrastajú v_mladistvej sile.

Naše dcéry nech sú sťa stĺpy nárožné,{x}

kresané ako kvádre chrámové.

{v}13{/v}Naše sýpky nech sú plné,{x}

nech je v_nich hojnosť všetkých plodov.

Našich oviec nech sú nesčíselné tisíce{+}

na našich nivách;{x}

{v}14{/v}náš statok nech je vypasený.

Nech niet trhlín na hradbách ani vyhnanstva,{x}

ani náreku na našich uliciach.

{v}15{/v}Blažený ľud, ktorému sa tak vodí;{x}

blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.

HTML © Juraj Vidéky